slider4.jpg
Shadow
 
De historie van onze vereniging

 

In september 2005 is een groep van 28 personen met gymnastiek voor senioren begonnen in De (oude) Meent in Afferden; de naam was MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) uit Afferden. Men sportte op dinsdag van 9 tot 10 uur. De SWOD (Stichting Welzijn Ouderen Druten) betaalde de zaalhuur en de trainer (Sjaak Smits). De contributie ging naar de SWOD. In oktober 2006 was het maximum van 32 deelnemers bereikt.

De oude Meent werd afgebroken en in september 2007 verhuisde MBVO naar de gymzaal van het Gemeenschapshuis in Horssen; tevens startte MBVO daar met een tweede groep op vrijdagmorgen op dezelfde tijd. Flink wat leden kwamen tweemaal per week sporten. Intussen meldde Stichting Voormekaar (voorheen SWOD) dat gemeente Druten dit soort clubjes steeds minder ging subsidiëren. De bijdrage door de Gemeente werd afgebouwd.
In de tweede helft van 2009 stelde John Keunen (dir. Stg. Voormekaar) voor dat door de groei 
van ledenaantal het verstandig zou zijn als MBVO een zelfstandige vereniging met statuten
zou worden. Statuten zijn notarieel vastgelegd. In april 2010 is de vereniging onder de
huidige naam Meer Bewegen voor Senioren, MBvS, verdergegaan. 
Ook met een nieuw logo.   
In september 2010 was De Meent zover klaar, zodat MBvS in de nieuwe gymzaal kon gaan sporten.
In december 2010 nam Marga Wolters de trainingen van Sjaak Smits over. 
In 2013 bestond MBvS 12,5 jaar en dat is met een lunch voor alle leden gevierd; na de algemene ledenvergadering (ALV). Tevens waren toen 9 leden 12,5 jaar lid.

Het ledenaantal bleef groeien. Elk seizoen van MBvS wordt afgesloten met een gezellige dag in juni. Die wordt door leden georganiseerd; meestal een fietstocht met onderweg iets (sportiefs) te doen en afsluitend een diner. De animo is groot.
Er werd een derde groep opgericht die op vrijdag van 10.15 tot 11.15 uur kwam sporten. Door een goede PR, flyers bij huisartsen, fysiotherapeuten, supermarkten, artikelen in De Gelderlander, de Waalkanter, ook bij De Maas&Waler én te participeren bij Maas & Waal in Beweging, groeide het ledenaantal door.
Een vierde groep werd in 2018 opgericht; die ging op dinsdag sporten van 10.15 tot 11.15 uur.
Door fysieke problemen van Marga Wolters in 2018 nam Jo Dobbelstein de gymlessen van haar over. Marga is later zelf lid geworden. Door mond op mond reclame groeide het ledenaantal door. 
Elke groep heeft intussen een eigen reanimatieteam; dat geeft een veilig gevoel aan de leden. Het team mag reanimeren, ook met de AED die in De Meent aanwezig is.

Eind oktober 2019 komt Henk van de Vreede in Druten te wonen. Henk meldde zich aan bij MBvS in november 2019. Op 1 december 2019 is Henk als 100e lid ingeschreven bij MBvS. 
Tijdens deze ALV in febr. 2020 werden 8 leden gehuldigd, die dit jaar 12,5 jaar lid zijn.
Ook heeft MBvS een nieuw logo in gebruik genomen, ontworpen door ons lid Cockie de Gijzel uit Horssen.
In juni 2020 zal het 15 jarig bestaan gevierd met een bustocht en afgesloten met een diner in De Meent. Meer dan 70 leden hebben zich hiervoor aangemeld. Maar ….
Pandemie Covid-19 krijgt Nederlands en de rest van de wereld in haar macht. Op zondag 15 maart 2020 meldt minister-president Mark Rutte op tv dat Nederland op slot gaat. Bijna niets mag meer georganiseerd worden. Ook gymmen niet. Vaccinaties worden ingevoerd en als je een prik hebt gehaald, krijg je een QR-code op je mobiele telefoon. Na maanden mocht er weer gegymd woorden: niet ziek zijn, mondkapje op, naam vermelden bij de ingang, QR-code check en anderhalve meter onderlinge afstand houden. In de zaal mocht het mondkapje af. Zo mocht er gegymd worden. Corona heeft ook onze gym lang in haar greep gehouden. Er zijn 2 leden door corona overleden.
Rond de kerstdagen van 2020 hebben bestuursleden, als kerstman verkleed, de leden thuis opgezocht met een pakket van de Nationale Bond voor Ouderen en een VVV-bon van € 15,--, betaald uit de clubkas. De leden waren zeer verrast.
Doordat de busreis in juni 2020 niet kon doorgaan is er tijdens de ALV in het najaar van 2021 een extra lunch aan de leden aangeboden vanwege het 15 jarig bestaan. De grote opkomst gaf aan dat de leden dat zeer op prijs stelden.
In de loop van het jaar 2022 wordt “alles” weer normaal. De jaarlijkse fietstochten worden ook weer georganiseerd. Vanaf juni 2022 wordt er ook in deze maand gesport op dinsdag en vrijdag, maar telkens met één groep van 09.30 – 10.30 uur.
Het fiets-uitje in juni 2023 blijkt erg moeilijk te organiseren te zijn: beperkte mogelijkheden voor iets gezelligs onderweg, torenhoge kosten door prijsstijgingen t.g.v. corona, drukker verkeer op de weg en het ouder worden van onze leden, heeft het bestuur in overleg met de commissie tijdens de ALV in 2024 besloten geen fietstochten meer te organiseren. Door het instellen van een activiteiten-commissie wil het bestuur tot een andere vorm van een gezellig samenzijn komen in de maand juni.

Jos Henricks
(Secretaris MBvS)