Lief en Leed

 

De post Lief en Leed wordt bij onze gymclub bemand door Marga Wolters en Joke Kos. Bij ziekte of als er een lid een paar keer niet meer op de gym is geweest, nemen zij contact op met die persoon om te horen wat de reden van afwezigheid kan zijn.

Bij langdurige ziekte sturen zij een kaartje of gaan op huisbezoek. Helaas zijn er ons de afgelopen jaren ook leden ontvallen en zijn Joke en/of Marga, in overleg met de familie, aanwezig geweest bij het afscheid.Ook in de afgelopen maanden is er door de COVID19 regelmatig contact geweest met een aantal leden om naar hun welzijn te informeren.

Uiteraard ontvangen Marga en Joke ook graag bericht van onze leden als er Lief te delen is zoals bijvoorbeeld een 50 jarige bruiloft of een andere heuglijke gebeurtenis.
Omdat er in iedere groep een bestuurslid zit, blijven zij over het algemeen goed op de hoogte van het wel en wee van onze leden, maar om niemand te vergeten, zou het prettig zijn, als onze leden zelf hen ook op de hoogte houden van het Lief en Leed van onze sporters.Voor de dinsdaggroepen 1 en 2 kan het Lief en Leed nieuws worden doorgegeven aan Marga en voor de vrijdaggroepen 3 en 4 aan Joke.

Op deze wijze hopen wij als bestuur het sociale gebeuren met onze leden te bevorderen!