Plezier

Bij alle inspanningen tijdens de gymles is plezier hebben ook een belangrijk element.
Niet alle senioren zijn allemaal even soepel in hun gewrichten, daarom zal niet iedereen alle oefeningen even goed kunnen meedoen. Maar plezier beleven aan het samen bezig zijn, is ook leuk.
Veel lachen om elkaar is toegestaan, als we elkaar maar niet uitlachen. Wel toelachen!
Vandaar dat er veel gelachen wordt, ondanks of dankzij alle inspanningen. De warming-up op muziek verhoogt het plezier dat je op dat moment beleeft.

Wat ook erg plezier is, is het jaarlijks uitje aan het einde van ons seizoen. Een aantal leden bereiden dan een gezellige dag voor. Dat kan zijn met de fiets of auto. Daar hoort samen koffie drinken (met appeltaart), een lunch, een activiteit ’s middags en al het kan een diner bij.

Maar één keer per 5 jaar organiseert het bestuur een bustocht. Dat is een dagtocht, ergens in Nederland. Ook daar zijn dezelfde activiteiten bij als bij de andere jaarlijkse uitjes. Het doet je denken aan een schoolreisje van vroeger. Zo’n bustocht wordt georganiseerd als MBvS een jubileum te vieren heeft. De meeste leden kijken daar altijd met veel plezier aan terug. De meeste foto’s en video’s die MBvS bezit, gaan over de jaarlijkse uitjes.

De pandemie van 2020 - 2022, veroorzaakt door COVID-19, heeft ook onze vereniging geraakt. Als het weer mocht, zijn de gymlessen op een aangepaste wijze doorgegaan. Men was echt aan plezier en ontspanning toe.

Zoals je begrijpt, staat PLEZIER die je beleeft aan het sporten en het samenzijn, voorop.