Het bestuur van MBvS Afferden (Gld)

 

Het bestuur komt in principe éénmaal per 2 maanden bij elkaar in een zgn. Bestuursvergadering. Alle onderwerpen die besproken gaan worden, zijn vastgelegd in een Agenda. Aan de hand van deze agenda worden de Besluiten door het bestuur genomen. Indien het Bestuur dit relevant acht worden bij de besluitvorming adviezen ingewonnen bij een externe adviseur. Van het verloop van deze vergadering worden Notulen gemaakt.
Relevante onderwerpen uit de notulen worden naar de leden van MBvS gecommuniceerd via E-mail.

 

Henk van de Vreede
Reina Stofberg
Nico  van Veen Marga Wolters
Joke Kos
Voorzitter Secretaris Penningmeester Lief en Leed Lief en Leed

 

Kamer van Koophandel nr.  30.288.022