Het Jaarverslag over onze activiteiten in 2019

uitje

 • In de eerste week van januari zijn de nieuwe inloggegevens per e-mail doorgestuurd.
  Tevens is doorgegeven wat de lesplanning 2019 is en de gewijzigde datum voor de algemene ledenvergadering (ALV), nu op woensdag 30 januari. Op dinsdag 8 en vrijdag 11 januari beginnen de gymlessen in het nieuwe jaar weer. Ook het koffiedrinken gaat door.

 • Naar Ruben Schiks, redacteur vd Maas&Waler, heb ik een artikel gestuurd, om dat te laten plaatsen; op naar de 100 leden! Het artikel is op woensdag 9 januari geplaatst; echter zonder foto. In de tweede week worden de uitnodigingen, de agenda en het concept jaarverslag febr. 2018 naar de leden verzonden.
 • Bij de Rabobank Maas en Waal heb ik op 9 jan. MBvS aangemeld om mee te doen met de Clubkas Campagne 2019. Tevens heb ik gevraagd de naamgeving van MBvS op het stembiljet aan te passen: Senioren Gymvereniging Afferden.

 • 30 jan. De jaarvergadering: door afwezigheid van de voorzitter zal de penningmeester de vergadering leiden. De penningmeester zelf is aftredend, maar ook herkiesbaar. Tijdens de ALV is zonder tegenstemmen de contributie verhoogd van € 8 naar € 9 per maand. De datum van het jaarlijks uitje is woensdag 5 juni 2019 geworden, met “rondje Ravenstein” als doel.

 • Geen enkel lid was 12,5 jaar lid van MBvS dit jaar.

 • Door de contributieverhoging heb ik ons aanmeldingsformulier aangepast.

 • De Rabobank heeft onze aanvraag deelname Clubkas Campagne 2019, goedgekeurd. Die e-mail heb ik doorgestuurd naar onze leden en trainers. Leden kunnen in de tweede helft van april hun stemmen uitbrengen.

 • Op maandagmiddag 4 febr. heb ik weer de herhalingscursus AED en reanimeren gevolgd.

 • In de tweede week van maart heeft Nico, samen met mij, de contributie van jan. t/m mei voor onze leden klaargemaakt ter inning via de Rabobank. Door heel veel mutaties onder onze leden was het best ingewikkeld het juiste bedrag in te voeren.

 • Half maart is een lid tijdens de gymles zodanig ten val gekomen dat een ambulance ons lid naar de eerste hulp van CWZ vervoerde. Als begeleider ben ik meegegaan. Na een rö-foto bleek er in het bekken een breuk te zitten. Ons lid is voor revalidatie in het verzorgingshuis in Ewijk opgenomen. Daarna ben ik naar huis gegaan.

 • April: voor de fietscommissie die het komend uitje (31 mei) gaat verzorgen, heb ik de uitnodiging uitgewerkt. De secretaris heeft de brieven geprint; voor alle leden van naam voorzien en in de 4 groepen verdeeld.

 • De stemronde van de Rabobank is op gang gebracht. Onze leden is gevraagd kennissen en familie op de hoogte te stellen dat MBvS meedoet onder de naam Seniorengym MBvS Afferden.

 • De aanmeldingsstrookjes voor het uitje worden verzameld en op een lijst worden de keuzes vastgelegd. 

 • Op 23 mei houdt Maas@Waal in Beweging een symposium in D’n Bogerd – Druten. Ik ben daar gespreksleider en heb flyers voor nieuwe leden gemaakt, die tijdens het symposium door belangstellenden meegenomen kunnen worden.

 • Woensdag 5 juni: ons jaarlijks fiets-/auto-uitje. Georganiseerd door: Henk Groenen, Rob Klok, Jan Jacobs en mijzelf. Zo’n 50 leden gaan fietsen en 8 leden rijden met 3 auto’s. Om half 10 vertrekt de eerste groep vanaf de parkeerplaats van De Meent te Afferden. Het weer is wisselvallig, het spettert een beetje. We fietsen naar Caféesterij De Toekomst in Hernen. We  ontvangen met koffie/thee en appelgebak met slagroom. Daarna een tweede kopje koffie. Na een uur rijden we naar Gemeenschapshuis Vidi Reo in Ravenstein. Als beide groepen gearriveerd zijn gaan we aan de lunch: soep, broodjes, beleg, koffie/thee. Na de lunch kan men 1,5 uur Ravenstein verkennen, nadat de plattegrondjes waren uitgedeeld. Om 3 uur rijdt de eerste groep langs de Maasdijk naar de veerpont in Megen. Na het overvaren rijden ze naar De Theetuin in Appeltern. Om de zon is gaan schijnen konden we allemaal buiten aan tafels zitten tussen de geurende bloemen. Na een telefoontje met De Meent werd het verblijf aldaar met 3 kwartier verlengt. GEZELLIG! Om 5 uur rijden we naar De Meent voor een heerlijk buffet. Daar voegen nog 4 leden zich bij ons. Henk Groenen heeft de namen van alle deelnemers in een grote zak gedaan. Daaruit worden 6 namen getrokken. Zij mogen in juni 2021 het uitje organiseren: Wout Marcusse, Stan van der Bilt, Cobie van der Burgt, Wesselien Walrecht, Dina Toonen en Gerard Visschers. Bij het 15 jarig bestaan in 2020 zal een busdagtocht georganiseerd worden. Leden van de organisatie worden bedankt en ontvangen een fles wijn uit handen van Nico van Veen en Joke Kos.

 • Op donderdagavond 20 juni reikte de Rabobank de cheque van de Clubkas Campagne uit. Er zijn 126 stemmen op MBvS uitgebracht. De opbrengst voor onze club is € 467,29. Een heel mooi resultaat. Dank voor de stemmers.

 • Eind juni laat Tank&Schenk van Shell Druten ons weten dat er 1656 liter brandstof getankt is en dat er € 16,56 wordt bijgeschreven.

 • Medio augustus is de ledenwerving campagne weer gestart. Flyers zijn vernieuwd en verspreid opgehangen. Artikelen zijn geplaatst in De Maas&Waler, de Ratel in Afferden en De Klep in Horssen.

 • Vanaf dinsdag 3 sept. starten die dag twee lesgroepen, net zo als op vrijdag 6 sept. Tevens koffie drinken.

 • Er hebben zich een aantal nieuwe leden aangemeld. Als ze definitief lid worden, kan MBvS binnenkort het 100e lid verwelkomen.
 • Vrijdag 21 sept. Samen met Nico naar De Betuwe Express in Herveld geweest. Met Jolanda van Dijk hebben we onze wensen besproken over de busreis aan het einde van dit seizoen. MBvS bestaat in 2020 15 jaar. Een offerte wordt gemaakt.

 • Oktober: nieuwe leden en mutaties verwerkt.

 • De vrijdag in de herfstvakantie (18 okt) is er geen gym; in de zaal worden de tl-balken vervangen door LED’s. Samen met Jo is er een wandeling uitgezet van 4,2 km. Alle leden zijn uitgenodigd mee te wandelen. Ong. 28 leden wandelen met ons mee. Het zonnetje scheen. Na afloop was er koffie in Horeca De Meent.

 • Begin november heb ik de uitnodiging jubileum busreis uitgewerkt en naar de bestuursleden gestuurd ter bestudering. Die zal in januari aan de leden uitgereikt worden.

 • Vrijdag 22 november 2019: VANDAAG HEB IK HET 100e LID INGESCHREVEN. Anoniem, groep 2. Een gedenkwaardige mijlpaal. 
  100juichend

 • Op di 3 en vr 6 dec hebben onze groepen kennis kunnen maken met fysiotherapeuten Christy en Huib. Zij gaven oefenlessen in manieren van lopen en vallen. Zij gaan volgend jaar voor de Gemeente Druten aan senioren die vallessen verzorgen. Wethouder Sjef van Elk en assistente hebben met groep 3 op vrijdag meegedaan. 

 • Voor diverse verenigingen en stichtingen heb ik een e-mail doorgestuurd aan leden en trainers met een uitnodiging voor een gratis kerstlunch op 17 december in Horssen. 15 Leden en partners zijn geplaatst.  

 • Op 16 december naar de bijeenkomst geweest van Lokaal Sportakkoord Druten; dat werd in D’n Bogerd gehouden. Dat Sportakkoord moet in 2020 getekend en actief worden. Alle verenigingen en stichtingen in Druten moeten er voordeel aan hebben op allerlei gebied. 

 • Tijdens de laatste sportweek (17 en 20 dec.) van dit jaar is Rudolf, het rendier met de rode neus, langs gekomen. Hij bracht ons warme glühwein om een toast uit te brengen en iedereen leuke feestdagen te wensen. De trainers hebben een kerstpresentje ontvangen. Aan zowel onze leden, de trainers en de connecties van MBvS zijn kerst- en nieuwjaarswensen per e-mail verzonden.

 • Op 31 december 2019 heeft MBvS 101 leden, waarvan 5 steunende lid zijn. Bij MBvS sporten 65 dames en 36 heren. Deze leden zijn over 4 verschillende groepen verdeeld: gr. 1 met 28 leden, groep 2 met 19 leden, groep 3 met 29 leden en groep 4 met 26 leden. Hierbij zijn 7 leden die 2x per week sporten.
  Waar wonen de leden van MBvS? In Afferden 29 leden, Altforst 1 lid, Beneden-Leeuwen 4 leden, Beuningen 1 lid, Deest 3 leden, Dreumel 1 lid, Druten 57 leden, Horssen 4 leden en 1 lid woont in Puiflijk.

100leden

Kortom, een jaar met een ledengroei tot over de 100 actieve leden!

 

Jos Henricks

 MBvS Afferden (Gld)

Secretaris