jaarverslag 2019jpg

Concept verslag van de Jaarvergadering 2020

Gehouden in de grote zaal van Horeca “De Meent” te Afferden (Gld).

Aanwezig

De aanwezige leden zijn niet geteld. Ongeveer 65 leden zijn aanwezig. De trainer is er ook.

Afwezig met kennisgeving

Peter Brakel, Nico van Veen, Johanna van Veen, Mieke Buzing, Stan van de Bilt, Willy Snaphaan, Marijke Bennik, Jos de Waal, Trees Kuijpers, Toon Hendriks, Ben Bergevoet, Lydia Hendriks, Wesselien Walrecht, Noëlla Clukers, Else Lamboo en Paul Stal.

Afwezig zonder kennisgeving

Onbekend

De leden ontvangen eerst een kop koffie/thee met een plakje cake. Ze nemen plaats.

1. Opening door voorzitter Henk Groenen

Hij heet allen welkom en is blij met zo’n grote opkomst. Hij memoreert dat MBvS in juni 15 jaar bestaat en dat met een busreis gaat vieren. Ook dat de vereniging van 28 leden naar meer dan 100 leden is gegroeid. Henk kondigt wethouder Sjef van Elk aan, die de naam bekend komt maken van ons 100e lid.

2. Vaststelling agenda

Er zijn geen agendapunten door leden ingebracht.

3. Goedkeuring verslag van de vorige jaarvergadering, gehouden op woensdag 30 januari 2019

Dit verslag heeft iedereen kunnen lezen via onze website. Geen opmerkingen van de leden. De secretaris wordt bedankt.

4. Jaarverslag van de secretaris

Dit verslag staat sinds januari ook op onze website. Hij laat weten dat je daarin kunt lezen met wie hij allemaal contact heeft gehad dit jaar. Ook is een verslag van het fietsuitje van juni opgenomen, omdat hij in de fietscommissie zat. Hij leest een overzicht van ons ledenbestand per 1 jan. 2020 voor. Geen opmerkingen van de leden.

5. Verslag penningmeester

De gecomprimeerde exploitatierekening kon ingezien worden op onze website. Bij Nico thuis kon de gehele “boekhouding” bekeken worden. Niemand heeft zich gemeld. Henk licht namens Nico, bij diens afwezigheid,  de cijfers inkomsten en uitgaven toe. Verslag van de kascommissie: doordat Atty Hendrikse haar lidmaatschap onlangs heeft opgezegd, heeft Joke Henricks (voor de 2e maal) als kascommissie lid, samen met Jos Reulen (1e maal), de controle gedaan. Jos R. laat weten dat zij alles geverifieerd hebben: inkomsten/uitgaven. Geen onregelmatigheden zijn ontdekt.
Nico heeft hen de verklaring laten ondertekenen. De vergadering gaat akkoord met de exploitatierekening 2019.
Henk bedankt de commissieleden en Nico voor al dat goede en precieze werk.

6. Nieuwe kascommissie 2020

Jos Reulen (2e maal) en Marga Wolters (1e maal;) als reserve meldt zich Gerard Visschers aan.

7. Lief-en-Leed 

Naast alle bekende activiteiten van het afgelopen jaar laat Joke Kos weten dat ze onlangs contact met twee leden gehad heeft die op dit moment ziek zijn: Wesselien W. en Stan vd B. Het gaat beter met beiden.

8. Bestuursverkiezing

Er is geen kandidaat aangemeld voor de functie van secretaris. Henk laat weten dat Peter Brakel bereid is gevonden om te bekijken of hij het secretariaat kan gaan overnemen. Peter is op dit moment met vakantie en is begin maart weer terug. Als de vergadering het goed vindt, blijft Jos nog een jaar lid van het bestuur om de nieuwe secretaris te begeleiden. Het bestuur gaat dan van 5 naar 6 leden. Vergadering gaat akkoord.
Er waren geen tegenkandidaten aangemeld voor de bestuursfunctie Lief&Leed. Dus is Joke Kos weer voor 3 jaar benoemd in de functie Lief&Leed.

9. 100e lid

Voor de bekendmaking wordt gewacht op de heer Sjef van Elk. Zie na item 10.

10. Smoelenboek

Dit item is vorig jaar al aangekaart. Nieuwe leden vragen voor hun groep om een smoelenboek. Mieke Hendriks heeft thuis de mogelijkheid zo’n smoelenboek op te zetten en wil daar haar vrije tijd in steken. Een pasfoto of gewone foto, op papier of digitaal, kan verwerkt worden tot het juiste formaat. Als mogelijkheid heeft ze twee soorten smoelenboeken meegebracht en uitgedeeld. Voorstel is: smoelenboek achter inlogcodes op website mbvs.nl te plaatsen. Er ontstond een pittige discussie: voor- en tegenstanders, hacken van website, veel werk door mutaties, enz. Smoelenboek als bijlage bij e-mail toezenden???? Leden zijn het erover eens dat alleen voor- en achternaam onder de foto komen te staan. Jos Reulen, onze webmaster, zegt: niet te veel info op de website plaatsen; hacken is altijd mogelijk, ook al heeft onze website een veiligheidsslotje. Hij stelt voor alleen aan nieuwe leden een smoelenboek te geven. Jan Herckenrath: als je geen foto geplaatst wilt zien, dan niets inleveren.
Stemming 1: “smoelenboek op internet plaatsen?”. Geen meerderheid, dus nee.
Stemming 2: “smoelenboek per groep laten printen?”. Wel een meerderheid. Daar hangt een prijskaartje aan.
Foto’s kunnen naar Mieke gestuurd worden, met vermelding van voor- en achternaam en groepsnummer. Het bestuur komt hier binnenkort op terug met voorstellen hoe te handelen. 

9. 100e lid en 8 jubilarissen

De heer Van Elk maakt zijn opwachting. Hij heeft een mooie bos bloemen bij zich. Sjef van Elk, wethouder met o.a. sportzaken, maakt zich bij onze leden bekend en laat weten eind vorig jaar zelfs een les mee gesport te hebben in het kader van een mogelijke valtraining. Hij is onder de indruk van wat onze trainer en leden zoal uitvoeren. Complimenten en zo doorgaan. MBvS is gegroeid tot meer dan 100 leden. Heel bijzonder. De valtraining voor senioren in de gemeente Druten kan voorlopig niet doorgaan: te duur bevonden. Er wordt naar een ander opzet gezocht. Er zal een pilotgroep van ong. 20 personen in Afferden starten. Daarna kan dat uitgerold worden in de rest van gemeente Druten. Gemeentebestuur uit Druten heeft meer bewegen voor zowel jongeren als ouderen hoog in het vaandel staan. 
Na deze inleiding vertelt hij over ons lid dat zich in november 2019 aanmeldde. Heel langzaam dringt het Henk van de Vreede door dat het over hem gaat. VERRASSING ! Henk ontvangt uit handen van de wethouder een mooie bos bloemen. Joke Kos overhandigt Henk twee flessen wijn, namens alle leden van MBvS.
Daarna ontvangen de jubilarissen: Annie vd Logt, Annie Schook, Joke Henricks, Netje Vermeulen, Geert van Beuningen, Jan Herckenrath, Jos Henricks en Wout Marcusse, een roos met MBvS-label uit handen van Sjef van Elk. Meerdere fotografen maakten foto’s. De secretaris zal een artikeltje schrijven en met foto’s naar de redactie van de Maas&Waler zenden.

Er volgt een pauze voor koffie/thee.

11. Rabobank Clubkas Actie

Met ingang van dit jaar volgt de Rabobank in Druten de landelijke Rabo-actie, te weten: Rabo ClubSupport. Dat wordt t.z.t bekendgemaakt. Ook nu weer kunnen leden via stemmen laten weten op welke club men stemt, die daardoor wat extra’s in de kas (van MBvS) kan verwachten. Leden worden op de hoogte gehouden. Het bestuur wil leden helpen met het stemmen, als het nodig is.

12. Jubileumbusreis 4 juni 2020

Jos laat weten hoe de busreis tot stand gekomen is. In overleg met De Betuwe Express is de reis naar Gouda en De Kinderdijk tot stand gekomen. Ook vertelt hij waarom er in Afferden gedineerd gaat worden. De grootste bus heeft 66 zitplaatsen. Omdat 73 leden zich aangemeld hebben, zijn er een aantal op een reservelijst gekomen. Vragen van leden waarom er geen twee bussen die dag rijden, wordt uitgelegd. Dat komt op ong. € 10 extra per passagier. Dus wordt er naar een andere oplossing gezocht: een busje huren, bijvoorbeeld. Vóór half mei weet het bestuur meer welke keuzes gemaakt gaan worden. Ook laat Jos onze leden weten wat er per persoon voor elke activiteit uit de clubkas wordt bijgedragen, te weten voor: dagtocht + diner, alleen dagtocht of alleen diner. De heer Van Elk merkt op dat er bij de gemeente een potje “meedoenertjes” bestaat, waaruit MBvS mogelijk een bijdrage kan vragen voor het extra busje. De secretaris gaat dat aanvragen.

13. Woordje van trainer Jo

Jo doet aan alle aanwezigen een voorstel naar links te kijken. Men doet dat ook. Zo staan de neuzen allemaal dezelfde kant uit; ook met de gym, zegt Jo. Alle leden staan voor hetzelfde en zijn met hetzelfde bezig. Hij vraagt zich af of hij soms te vrij wordt naar de leden? Er is een groot saamhorigheidsgevoel. Allen hebben PHPD (pijntje hier, pijntje daar). Iedereen accepteert elkaars handicap en helpt elkaar waar nodig. Jo vindt dit complimenten waard; er wordt goed samengewerkt en veel gelachen. Hij werkt graag met onze 4 groepen en verheugt zich elke dinsdag en vrijdag weer naar de groepen te komen. Gevleugelde uitspraak: ik zeg het maar ééééén keer!’

14. Oldstars-tennis

Ons lid, Wim Prinsen, heeft spreektijd gevraagd om “oldstars tennis in oprichting” onder de aandacht van onze leden te brengen. Wim is vrijwilliger bij Maas en Waal in Beweging. In dat kader gaat hij bij de tennisclub in Horssen een clinic beginnen met een gemakkelijkere manier van tennissen, lichtere en kleinere racket, andere ballen, kortere tijd. Omdat overdag de tennisvelden vaak leeg staan, wil hij medio maart starten. Er volgen mededelingen in de bladen. Joke Henricks vraagt wat de kosten zijn: mogelijk € 30,-- voor 14 lessen, waarbij een kopje koffie inbegrepen is. Marja de Klein: voor wie is dit bedoeld? Alleen voor MBvS’ers? Nee, voor iedereen toegankelijk. Sjef van Elk: Wim moet een afspraak maken met sportzaken én de wethouder. Voor zulke initiatieven schijnt ook weer een ander potje te zijn. Beoogd wordt hierbij het bestrijden van eenzaamheid onder ouderen.

15. Wat Verder Ter Tafel Komt

Jos H (secr.) laat weten dat  de opgegeven activiteit bij de Kinderdijk tijdens de dagtocht anders zal worden. Hoe? Dat is nog onbekend. Maar we gaan daar wel naar toe. Ook laat hij weten benaderd te zijn door Nicole Moorman van Maas en Waal in Beweging: in alle kerkdorpen in het Land van Maas en Waal zijn wandelcafés opgestart, behalve in ….. Afferden. Zien onze leden daar mogelijkheden toe? Een paar dames gaan aan de slag en we horen daar nog van.

16. Rondvraag

Jan Litjens: Of onze leden vanaf heden alleen de hoofdingang willen gebruiken om van en naar de gymzaal te gaan. Reden: de kinderopvang heeft last van langslopende sporters.
Mart van As zegt geen sleutel van de deur naar de gang van de gymzaal te hebben. Jan: de hoofdingang is ten alle tijden open en voor de andere sleutel zal gezorgd worden.
Mart van As: Hij vindt het jammer dat de voorzitter bij zijn intro het getal 19 leden bij oprichting noemde. Dat moet 28 leden zijn. En dat niet alle leden van de oprichting bij naam genoemd zijn.
Henk van de Vreede: hij is aangenaam verrast en bedankt de wethouder en onze leden voor de bloemen, wijn en felicitaties. Het smoelenboek vindt hij een dure aangelegenheid, vooral om telkens een papieren versie te printen; mede door de vele mutaties. Dus niet op papier.
Ria Kuipers: om het bewegen te promoten laat ze weten dat er in Deest wel een wandelcafé is opgestart. Elke maandag start men op het plein voor Het Trefpunt om 13.30 uur. Men is welkom. Koffie drinken is na afloop voor eigen rekening.
Sjef van Elk: doet nog een laatste oproep om in Afferden een wandelcafé te starten.

17. Afsluiting

Om 11.45 uur bedankt Henk alle aanwezigen voor hun inbreng bij deze prettig verlopen ALV en voor hun komst. Een speciaal dankwoord wordt gericht aan Sjef van Elk voor zijn opwachting.

Notulist,
Jos Hendricks