Een terugblik op de historie van onze vereniging

 

In september 2005 is een groep van 28 personen met gymnastiek voor senioren begonnen in De (oude) Meent in Afferden; de naam was MBVO (Meer Bewegen Voor Ouderen) uit Afferden. Men sportte op dinsdag van 9 tot 10 uur. De SWOD (Stichting Welzijn Ouderen Druten) betaalde de zaalhuur en de trainer (Sjaak Smits). De contributie werd afgedragen aan de SWOD.
De penningmeester hield in een schrift bij of leden hun contributie maandelijks betaald hadden, let wel: contant.
In oktober 2006 was de maximale groepsgrootte van 32 deelnemers bereikt. Meer leden werd teveel voor één groep. De oude Meent werd afgebroken om plaats te maken voor een Kulturhus.

In september 2007 verhuisde MBVO naar de gymzaal van het Gemeenschapshuis in Horssen; tevens startte MBVO daar met een tweede groep op vrijdagmorgen, op dezelfde tijd. Flink wat leden kwamen tweemaal per week sporten. Een paar jaar later meldde Stichting Voormekaar (voorheen SWOD) dat gemeente Druten de subsidie aan actieve clubjes ging afbouwen. De bijdrage door de Gemeente aan die stichting voor allerlei activiteiten werd gestopt .
In de tweede helft van 2009 stelde John Keunen (directeur van Stichting Voormekaar) voor dat door de groei van ons ledenaantal het verstandig zou zijn als MBVO een zelfstandige vereniging met statuten zou verdergaan. Zo gezegd, zo gedaan. Statuten zijn opgesteld en notarieel vastgelegd. Op 4 mei 2010 is de vereniging onder de huidige naam Meer Bewegen voor Senioren, afgekort als MBvS, verder gegaan. Ook met een nieuw logo én een website: www.mbvs.nl .

Op 1 juni 2010 vierde MBVO/MBvS haar 5 jarig bestaan met een bustocht met de Betuwe Express. De reis ging naar De Passi Florahoeve in Harskamp met diverse vlindertuinen. De lunch werd gebruikt bij Partycentrum De Molen. Daarna werd het Streekmuseum Haagedoorns Plaatse te Epe bezocht. Tot slot dineerden we in Partycentrum Bilderbeek te Druten.

In september 2010 was Kulturhus De Meent zover klaar, dat MBvS in de nieuwe gymzaal kon gaan sporten. In december 2010 nam Marga W. de trainingen van Sjaak Smits over.Op vrijdag 5 juni 2015 vierde MBVO/MBvS haar 10 jarig bestaan, ook weer met een bustocht met de Betuwe Express. Het Oranjemuseum Nieuw Haghuis in Diepenheim werd bezocht. Lunch werd gehouden in Weerselo. Vervolgens een mooie rondreis door Twente (coulisselandschappen) en naar Bad Bentheim (D). We kregen vrije tijd om Ootmarsum te bezoeken. Omdat het zo warm was, bezocht men direct terrasjes in de schaduw voor een koele drank. Het diner werd gebruikt in Wilp, nabij Deventer.

logo oud In 2018 bestond MBvS 12,5 jaar en dat is met een lunch voor alle leden gevierd; na de algemene ledenvergadering. Tevens waren toen 9 leden van het eerste uur 12,5 jaar lid.

Het ledenaantal bleef groeien.
Daarom werd er een derde groep opgericht die op vrijdag van 10.15 tot 11.15 uur kwam sporten. Door een goede PR, flyers op diverse plaatsen en bij huisartsen, fysiotherapeuten, supermarkten, artikelen in De Gelderlander, de Waalkanter en bij De Maas&Waler én te participeren bij Maas & Waal in Beweging, groeide het ledenaantal door. Een vierde groep werd in 2018 opgericht; die ging op dinsdag sporten van 10.15 tot 11.15 uur.
Door fysieke problemen van Marga in 2018 nam Jo de gymlessen van haar over. Marga is later zelf lid geworden. Door mond op mond reclame groeide het ledenaantal door.Eind oktober 2019 komt Henk van de Vreede in Druten te wonen. Henk meldde zich aan bij MBvS in november 2019. Zoals alle nieuwe leden mocht ook Henk tweemaal mee sporten om te zien of de lessen hem bevielen.
Op 1 december 2019 is Henk als 100e lid ingeschreven bij MBvS. Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 28 jan. 2020 werd Henk gehuldigd. Sjef van Elk, wethouder Sportzaken in de gemeente Druten, bood Henk een bos bloemen aan en memoreerde aan het belang van de vereniging om zoveel senioren wekelijks aan het bewegen te hebben. Ook 8 leden die dat jaar 12,5 jaar lid waren, werden gehuldigd.
Vanaf 15 maart 2020 kon MBvS geen gymlessen meer verzorgen wegens beperkende maatregelen regeringswege (intelligente lockdown) door het wereldwijd rondwaren van het coronavirus.


Op donderdag 4 juni 2020 wilde MBvS haar 15 jarig bestaan vieren, wederom met een bustocht via Betuwe Express. Ditmaal naar Gouda en De Kinderdijk. Door de coronacrisis is dat uitgesteld. Eerst werd de reis verplaatst naar donderdag 27 augustus. Ook dat kon niet doorgaan. Het is nu verplaatst naar juni 2021.Augustus 2020: na 10 jaar te bestaan als MBvS en 15 jaar gymlessen verzorgen aan actieve senioren, is het tijd voor een nieuwe website én een nieuw logo. Vanaf 1 september 2020 wil MBvS haar gymlessen hervatten, ook als de 1,5 meter onderlinge afstand van kracht blijft.